2655024293 Βασιλέως Πυρρου, Κόνιτσα, Ιωαννίνων aristeaderveni1975@gmail.com